Normostrana? Co to znamená a jak se počítá? Kolik znaků je normostrana? Normostrana je pojem, se kterým se můžete setkat, pokud píšete nějakou školní práci, vysokoškolskou práci, nebo když se věnujete třeba copywritingu. Normostrana je určitým způsobem standardní stránka textu, která odpovídá přesnému rozsahu.

Kolik znaků je normostrana?

Rozsah normostrany v ČR je 1800 znaků včetně mezer. Proč takové číslo? V době, kdy k převládajícímu způsobu psaní textů patřily psací stroje, se využívalo dvojité řádkování (na poznámky). Díky tomu byla strana rozdělena na 30 řádků, každý z nich měl 60 znaků. Odpovídalo to formátu A4.

Zajímavé je, že když nyní píšete standardní velikostí textu na PC, odpovídá vizuálně jedna normostrana asi tří čtvrtině popsané strany.

Normostrana ve Wordu tak není rovna A4 listu.

Záleží na počtu slov?

Ne. Počet slov nehraje roli a odpovídá tak průměrně 250 – 300 na stránku.

Je to stejné ve všech zemích? Kolik znaků je normostrana jinde?

Ne zcela. Například v Německu odpovídá jedné normostraně 1500 znaků včetně mezer, obecná evropská norma má 1650 znaků včetně mezer.

Jak zjistit, kolik znaků je napsáno?

Počet napsaných znaků můžete vidět na dolní liště v políčku „Slova“, to rozklikněte:

Ukáže se vám přehledná tabulka:

 

Počet znaků včetně mezer je 1150, do normostrany tedy chybí 650 znaků s mezerami.

 

 

By LNR